Χρησιμα Τηλεφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα Γαλαξίδι - Useful Telephones Galaxidi

Χρήσιμα Τηλέφωνα Γαλαξίδι - Useful Telephones Galaxidi

Γαλαξίδι: Ταχυδρομικές διευθύνσεις και χρήσιμα τηλέφωνα

Εδώ θα βρείτε διευθύνσεις και τα χρήσιμα τηλέφωνα για το Γαλαξίδι Φωκίδας…
Γαλαξίδι, Τ.Κ.: 33 052, Φωκίδα, Κεντρική Ελλάδα

Ταχυδρομικές Διευθύνσεις

Δήμος Γαλαξιδίου
Τσαλαγκύρα 4
Τ.Κ.: 33 052, Γαλαξίδι Φωκίδα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Καμμένου 16
Τ.Κ.: 33 052, Γαλαξίδι Φωκίδα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήμος Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22653 51200, Φαξ: +30 22653 51222

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π.)  Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22653 51228

Ναυτικό Μουσείο Τηλ.: +30 22650 41558

Αγροτικό Ιατρείο Γαλαξιδίου Τηλ.: +3022650 41312

Λαογραφικό Μουσείο Τηλ.: +30 22650 41910

Αστυνομία Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22650 41222

Υποθηκοφυλακείο Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22650 42373

Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22650 41390

Πορθμείο Αγίου Νικολάου Τηλ.: +30 22660 31132, 31854

Ταχυδρομείο Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22650 41259

Εθνική Τράπεζα Γαλαξιδίου Τηλ.: +30 22650 42311, -12

Δημοτικo Σχολείο Γαλαξειδίου Τηλ.: +30 22650 41362